Algemene voorwaarden

Je bent hier:
 • home
 • Algemene voorwaarden

Voorwaarden van de Timmer- en Kluscursus

Men kan zich inschrijven d.m.v. aanmeldingssite www.detimmercursus.nl. Indien men geplaatst is ontvangt men hiervan een bevestiging via e-mail. Hierna dient per ommegaande het cursusgeld voldaan te worden. Een inschrijving is pas geldig nadat de cursusgelden zijn voldaan. De cursuskosten zijn (incl BTW) per cursus van 10 avonden. Materiaalkosten voor de oefenwerkstukken en gebruik van gereedschappen zijn hierbij inbegrepen. 

Tot een maand voor de start van de cursus wordt bij annulering van de zijde van de cursist het volledige cursusgeld, verminderd met 15,- euro administratiekosten, terugbetaald. Indien er door de cursist geannuleerd wordt binnen 1 maand voor de start van de cursus, dan zal 50% van het cursusgeld terug ontvangen worden. Bij onvoldoende deelname is De timmercursus gerechtigd de cursus te annuleren. In dat geval zal De timmercursus natuurlijk het volledige cursusgeld terug betalen.

 • Indien een cursist voor of tijdens de cursusperiode om redenen van ziekte opzegt, zal het cursusgeld bij overlegging van een persoonlijke doktersverklaring, naar rato (verminderd met 15,- euro administratiekosten) terug betaald worden.
 • De cursist is het niet toegestaan om gereedschappen en machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies zijn ontvangen.
 • De cursist verplicht zich tijdens de cursus de ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal te stellen.
 • De cursist erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart de timmercursus en anderen voor elke vorm van aansprakelijkheid.
 • De cursuskosten moeten binnen 2 weken voor aanvang van de cursus betaald zijn.
 • "De timmercursus" Ir. v Stuivenbergweg 35, 6644 AA EWIJK - Rabo: NL69RABO01423.93.746 o.v.v. (Naam)
Waarom De Timmercursus?
 • Mooie manier om zelf met hout te leren werken
 • Erg leerzaam
 • Ontmoet nieuwe mensen
Bouw en ontwerp: Internetbureau We Are Konzept